Privacyverklaring

Muller kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruikmaakt van de product van Muller en/of omdat u deze bij het invullen van een contactformulier aan ons hebt verstrekt. Door gebruik te maken van onze producten stemt u in met de verwerking van uw persoonsgegevens. Muller kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 

- Uw naam

- Uw e-mailadres

 

Waarom heeft Muller mijn persoonsgegevens nodig?
Muller verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u te kunnen opnemen als u dat verzoekt.

 

Hoe lang bewaart Muller mijn persoonsgegevens?
Muller bewaart uw persoonsgegevens in het klantenbestand. De gegevens worden niet langer gebruikt en bewaard, dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Contactformulier en nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen. Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Deze informatie bewaren wij totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie. De gegevens worden alleen gebruik om te reageren op uw vraag. U kunt u abonneren op onze nieuwsbrief. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen, iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Uw e-mailadres wordt bij inschrijving toegevoegd aan de lijst van abonnees die de nieuwsbrief ontvangen. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt.

 

Google Analytics
Wij houden statistieken bij over onze website, hiervoor gebruiken we Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over bezoekersaantallen, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics ingericht conform de privacywetgeving, zodat er vooraf geen toestemming van de gebruiker nodig is.

 

Beveiliging
Muller neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen wanneer er sprake is van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste, openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen. Onze website heeft daarnaast een SSL-Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Indien u vermoedt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen bestaan van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@muller-textiles.com.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze producten en/of diensten wijzigen, moeten wij ook onze privacyverklaring aanpassen. Deze privacyverklaring kan dus gewijzigd worden.

 

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:

 

MULLER TEXTILES BV

Galieleistraat 1

3902 HR Veenendaal

Postbus 210

3900 AE Veenendaal

Nederland

info@muller-textiles.com

tel: 0031 - (0)318 - 55 00 35

 

U heeft de volgende rechten:

- uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Muller heeft en wat wij daarmee doen;

- inzage in de persoonsgegevens die wij van u hebben;

- het laten corrigeren van fouten;

- het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;

- intrekken van toestemming;

- bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

 

Klacht indienen Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen of informeren, dan horen we dat graag. Tevens heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl kunt u lezen hoe een klacht kunt indienen.

 

MULLER TEXTILES