Algemene voorwaarden

Goederen blijven ons eigendom totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.